Kategórie

Informácie

Kontakt

ORVEX MT spol. s r.o.
Bystrička 233
038 04 Bystrička


IČO: 44596979
DIČ: 2022749168
IČ DPH: SK2022749168

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 50737/L

Tel.: +421 43 413 59 68
Tel.: +421 43 413 47 19
Tel.: 0905 707 425

Fax: +421 43 413 10 15
Fax: +421 43 422 12 39

Mail: orvex@orvex.sk


Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041 / 7632 130
Fax: 041 / 7632 139
E-mail: za@soi.sk