Kategórie

Informácie

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Predávajúcemu  ORVEX MT spol. s r.o., Bystrička 233, 038 04 Bystrička

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

- na tento tovar:

- dátum prijatia tovaru:

- meno a priezvisko spotrebiteľa:

- adresa spotrebiteľa:

- súhlasím s tým aby mi boli peniaze vrátene na číslo účtu:

- kód banky:

- IBAN:

- podpis spotrebiteľa:

- dátum: